annapoplawska.pl – Polityka Cookies
Ostatnia aktualizacja: 05/01/2018
Prosimy zapoznać się z niniejszym dokumentem

Niniejszy dokument wyjaśnia, w jaki sposób strona annapoplawska.pl (dalej: „Strona”) umieszcza i wykorzystuje pliki cookies na Państwa komputerze lub tabletach, zwanych dalej „Urządzeniami”.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki cookies to małe zbiory informacji,  które podczas wizyty na na stronach internetowych są wysyłane do przeglądarki, a następnie zapisywane na Państwa twardym dysku lub w pamięci innych urządzeń. Przeglądarka może odesłać te informacje w czasie następnej wizyty na stronie do serwisu. Pliki cookies umieszczane poprzez naszą stronę nie mogą mieć szkodliwego wpływu na Państwa urządzenia lub na zgromadzone w nich dane.

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWA annapoplawska.pl ORAZ W JAKIM CELU?
Paragraf ten odnosi się do plików cookies, które Strona bezpośrednio umieszcza i odczytuje na Państwa urządzeniu. Tylko Strona ma dostęp do tych plików cookies oraz do informacji gromadzonych za ich pośrednictwem. W umieszczaniu i odczytywaniu tych plików nie uczestniczą osoby trzecie.
Strona zamieszcza przede wszystkim pliki cookies o charakterze funkcjonalnym, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i świadczenia dla Państwa usług. Dzięki nim po zalogowaniu na stronie nie muszą się Państwo logować na każdej podstronie na nowo.

Retargeting
Inne podmioty umieszczają na Państwa urządzeniach pliki cookies dotyczące annapoplawska.pl, aby później, np. gdy odwiedzają Państwo inną stronę, wyświetlić banner annapoplawska.pl (co nazywa się to „retargetingiem”).

Google Analytics
W celu zbierania statystyk internetowych na temat korzystania ze strony internetowej i wizyt na niej, Strona wykorzystuje Google Analytics. Usługa ta zamieszcza na Państwa urządzeniach pliki cookies wykorzystywane do rejestracji danych dotyczących korzystania przez Państwa ze Strony. Dane te są następnie analizowane przez firmę Google, a wyniki przekazywane nam. W ten sposób np. wiemy w jaki sposób korzystają Państwo z naszego serwisu i możemy modyfikować świadczone usługi.
Firma Google może również udostępnić zebrane w ten sposób informacje osobom trzecim, jeżeli jest do tego zobowiązana ustawowo lub jeżeli inne podmioty przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google. Google nie może wykorzystywać tych informacji do innych celów niż świadczone przez siebie usługi.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES
Zgoda, której udzielili Państwo Stronie na umieszczanie i wykorzystywanie obu typów plików cookies, może zawsze zostać przez Państwa cofnięta za pomocą ustawień przeglądarki. Wystarczy w tym celu zmienić odpowiednie ustawienia, tak aby przeglądarka nie akceptowała cookies lub poprzez usunięcie z niej wszystkich umieszczonych plików cookies. Prosimy sprawdzić funkcję pomocy Państwa przeglądarki, by dowiedzieć się szczegółowo, jak usunąć cookies. Dodatkowo większość cookies zamieszczanych przy korzystaniu ze Strony można zablokować indywidualnie lub zbiorczo za pośrednictwem serwisu www.youronlinechoices.com/pl. Na tej stronie mogą Państwo zobaczyć także, które cookies są aktywne w Państwa przeglądarce. Strona wyjaśnia również, jak dla każdej przeglądarki można usunąć pliki cookies umieszczone na Państwa urządzeniu.
Prosimy mieć na względzie, że po usunięciu plików cookies niektóre elementy serwisu mogą nie działać lub mogą działać niepoprawnie.
Uwaga: wyłączenie lub usunięcie cookies jest skuteczne tylko na komputerze i w przeglądarce, w której tych czynności dokonano. Jeżeli korzystają Państwo z kilku komputerów lub przeglądarek, wymienione powyżej czynności należy powtórzyć na każdej z nich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje zebrane poprzez pliki cookies lub odczytane w inny sposób mogą zawierać dane osobowe. Warunki przetwarzania takich danych określa Polityka Prywatności annapoplawska.pl, z którą można się zapoznać na tej stronie.

ZMIANY
Niniejsze oświadczenie może zostać zmienione w każdej chwili. Zmiany będą podawane do wiadomości na stronie internetowej.

PYTANIA
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej polityki cookies, prosimy skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres anna@annapoplawska.pl
Ostatnia aktualizacja: 05/01/2018

Masz pytanie?