propozycje dla odpornych_Obszar roboczy 1 kopia 7 | Anna Popławska